Ivan Čaniga, MQEP

 

umelecký a reklamný fotograf,  jeden zo zakladateľov  APFSR.

 

 Absolvent SUŠP v Bratislave, odbor fotografia. Žije a tvorí v Bratislave.   Významnú časť jeho portfólia tvorí fotografovanie portrétov, biznis portrétov, reklamná fotografia. Dlhoročné skúsenosti v odbore zvýrazňuje získanie Certifikátov QEP (Qualified European Professional Photographer) a Master MQEP.

 

 Ivan Čaniga zrealizoval so svojou voľnou tvorbou 18 autorských výstav, zúčastnil sa na mnohých kolektívnych výstavách doma i v zahraničí. Jeho diela z voľnej tvorby sú súčasťou verejných i súkromných zbierok tak na Slovensku, ako aj v Rakúsku, Maďarsku, Taliansku, Česku, Holandsku, Francúzsku, USA a získali viaceré ocenenia.

 

 

 

 

 

Ocenenia a certifikáty:

 

 Od roku 2013 je držiteľom najvyššieho certifikátu, ktorý udeľuje FEP -  MASTER QEP.

 

Certifikáty udeľuje FEP (Federation of European Professional Photographers).

 

2011

BRONZE AWARD in the Reportage Category FEP European Photographer of the year

 

2009

GOLD AWARD in the Commercial Category FEP European Photographer of the year

 

2009

BRONZE AWARD in the Commercial Category FEP European Photographer of the year

 

2009

BRONZE AWARD in the Pictorial Category FEP European Photographer of the year

 

2009

Finalista medzinárodnej súťaže in the Pictorial Category FEP European Photographer of the year

 

2008

QEP Qualified Euroepan Professional Photographer - PORTRÉT,
Federácia európskych profesionálnych fotografov FEP , Brusel, Belgicko

 

2008

Qualified Euroepan Professional Photographer – VÝTVARNÁ FOTOGRAFIA, Federácia európskychprofesionálnych fotografov FEP, Brusel, Belgicko

 

2008

Mimoriadne ocenenie , autorský kalendár Dimension of shapes, Klub fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov

 

2006
Cena za umeleckú aktivitu na VIII. Medzinárodnom festivale výtvarného umenia, San Crispino, Taliansko

 

2005
Cena poroty na VII. Medzinárodnom festivale výtvarného umenia San Crispino, Taliansko

© 2017 Ivan Caniga, All rights reserved